Seneste

Nørrebro Radio regnskab 2016. Saldo pr. 31.12.2015: 4.630 kr.

Bankindestående pr. 31.12.2016: 12.289 kr.

Indtægt: Kulturministeriet 131.691 kr.

Udgifter: Husleje incl. El og varme: - Bülowsvej jan - dec 48.000 - Bülowsvej jan 17 4.000 - Esromgade indskud + leje 13.807

Gramex 12.724

KODA 5850

Reparation af udstyr 826

Transport 4583

Web-portal 5985

Internet 3137

Kontorartikler 5161

Telefon 2746

Kulturelle aktiviteter 7547

Pelikan Opbevaring 1637

Gebyrer 1500

GF og bestyrelsen 3977

Forplejning redaktioner 7600

Gaver 2725

Sendesamvirket 5000

Udgifter i alt 136.805 kr.